Wednesday, 28 October 2009

Tỉa ớt thành hoa cúc đồng tiền

Image Hosted by ImageShack.us

Cắt bớt đầu nhọn, chẻ dọc thành từng đường nhỏ, ngâm nước lạnh cho cánh hoa cong lại.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.