Thursday, 28 March 2013

Nhím con

Bắt chước mẫu trên Net.
 

Thursday, 7 March 2013

Hummingbird & Hoa xương rồng


 
Nhìn ngày tháng ở blog này mà giật mình! Hơn 1 năm rồi mà không có bài mới nào . Thôi thì "phủi bụi" với món này vậy .Cách tỉa đây! Cứ 1 trái táo thì tỉa được 2 chú chim.