Saturday, 16 April 2011

Tỉa dưa hấu thành hình cá voiCắt bớt vỏ để dưa hấu đứng vững