Thursday, 29 September 2011

Dưa hấu

Cô nàng làm chung mang dưa hấu vào sở cho bà con ăn nhưng không ai muốn cắt dưa hấu hết. Thế thì mình xung phong bổ dưa cho bà con ăn. Nhưng trước khi bổ thì mình tỉa nó chút xíu mặc kệ bà con đang dẩu mỏ chờ ăn. :D


Dùng con dao to dùng trong sở để tỉa nên nó xấu xí kinh hồn.