Tuesday, 3 November 2009

Cắt dưa hấu - Kiểu 2

Image Hosted by ImageShack.us

Dùng vỏ dưa hấu để đựng gỏi dưa hấu
Image Hosted by ImageShack.us

Cắt dưa hấu - Kiểu 1

Image Hosted by ImageShack.us

Cách làm:
1. Bổ đôi trái dưa theo chiều ngang, múc hết ruột, chia cái vỏ làm 6 hay 8 tùy theo trái dưa lớn nhỏ
Image Hosted by ImageShack.us

2. Cắt nhọn đầu cánh
Image Hosted by ImageShack.us

3. Cắt dạng hoa lá tùy thích. Cho dưa hấu vô.
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us