Saturday, 16 April 2011

Tỉa dưa hấu thành hình cá voiCắt bớt vỏ để dưa hấu đứng vững
Vạch đường tỉa

Khoét bỏ chỗ thừa

Khoét mắt và miệngMúc hết ruột dưa ra, tuỳ ý tỉa răng cưa quanh đường tỉa
No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.