Monday, 23 August 2010

Xe đẩy em bé


- Cắt bớt chút xíu vỏ dưa để cho trái dưa đứng vững


- Tỉa như trong hình- Múc bớt ruột dưa ra, cho trái cây vào cho đầy.
No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.