Friday, 30 October 2009

Tỉa dưa leo

Image Hosted by ImageShack.us

Bổ dọc trái dưa leo, dùng dao nhọn cắt thành từng khoanh mỏng (không đứt rời), sau đó cứ cách mỗi khoanh thì uốn vào.
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Áp dụng làm đuôi & vây cho con cá.
Image Hosted by ImageShack.us

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.