Wednesday, 28 October 2009

Tỉa hành lá - Kiểu 3

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

- Cắt đoạn hành trắng, dùng dao chẻ 1 đầu làm 6 hay làm 8, ngâm vô nước lạnh cho cánh cuốn cong lại.

Image Hosted by ImageShack.us
... có thể gắn thêm trái ớt hiểm vô tâm của cọng hành để làm nhụy

Note: nếu có đồ chẻ rau muống thì mình có thể dùng để chẻ hành.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.