Wednesday, 28 October 2009

Tỉa ớt chuông

Image Hosted by ImageShack.us

Lựa trái cân đối đều đặn; cuống to mập, xanh tươi. Dùng mũi dao nhọn tỉa zic zac quanh trái ớt. Gỡ phần trên ra, mình sẽ có cái nắp. Phần thân thì mình dùng đựng sauce hoặc... bất cứ thứ gì.

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.